Hydroizolácie

Hydroizolačná vrstva- tvorí ju vodonepriepustná vrstva povlakovej krytiny, ktorá chráni objekty pred atmosférickými zrážkami a prenikaním zemnej vlhkosti do stavieb.

Asfaltové pásy- pre nespoľahlivosť oxidovaných pásov boli predmetom kritiky. Oxidované pásy už nahradili modifikované asfaltové pásy, ktoré sa vyrábajú z asfaltu, ku ktorému je pridaný elastomér - SBS modifikácia. Pri použití asf. pásov sa odporúča dvojvrstvový systém. Asfaltové pásy sú jednoducho opracovateľné, čo zjednodušuje realizáciu detailov. Pri zateplení strechy tepelnou izoláciou sa používa spodný samolepiaci pás a vrchný s bridlicovým posypom sa natavuje. V ponuke sú aj kašírované dielce s nalepenou spodnou vrstvou priamo na polystyrénových resp. polyuretánových dieloch. Hrubozrnný bridlicový posyp chráni povlakovú krytinu pred UV žiarením a poškodením, čím zvyšuje jej životnosť.

PVC fólie - aplikujú sa v jednej vrstve, ktorá sa zvyčajne kladie na separačnú textíliu. Čistá montáž a realizácia prác takmer celoročne, zaradila PVC fólie na špičku v zabudovávaní hydroizolačných povlakov. Majú vynikajúcu priepustnosť vodných pár v porovnaní s inými systémami. Výhodou je aj nízke priťaženie strešnej konštrukcie ( pri hr.1,5mm - 1,9 kg/m2) Na stabilizáciu sa používajú kotviace profily z poplastovaného plechu. Pri použití ochrannej vrstvy z vymývaného štrku fr. 16- 32mm predĺžime životnosť krytiny.

TPO (FPO) fólie - sú ideálnou voľbou v prípade, že hľadáte strešný systém neškodný pre životné prostredie s extrémnou odolnosťou UV žiareniu, starnutiu a tepelnému namáhaniu. Ide o špeciálny termoplastický polyolefín vyrobený z polypropylénu a etylénpropylénovej gumy. Vynikajúcou vlastnosťou je odolnosť fólie pri trvalom kontakte so všetkými bežnými stavebnými hmotami, čo na rozdiel od fólií z mäkčeného PVC umožňuje jej použitie aj v priamom kontakte s asfaltami, tepelnými izoláciami z penových plastov (EPS, XPS, PIR, PUR) a rovnako dobre odoláva i kyslým dažďom, zásaditým účinkom vtáčieho trusu ako i mnohým iným chemickým vplyvom a účinkom prostredia.

V prehľade hydroizolácií nesmieme zabudnúť ani na stierkové hydroizolácie. Ide o vodotesné izolácie z tekutých alebo pastovitých materiálov, ktoré sa nanášajú striekaním, natieraním či stierkovaním. Používané materiály pre výrobu stierkových izolácií sú polyuretány, akryláty, nenasýtené polyestery, epoxidové živice a tiež materiály na báze asfaltu.