Izolácia mostov a tunelov

Kvalitné hydroizolácie v stavebných a strojárskych konštrukciách sú v súčasnosti štandardnou požiadavkou inžinierov, projektantov a investorov, obzvlášť v krajoch s prevládajúcim mokrým, chladným a premenlivým počasím. Hydroizolácia mostov predlžuje životnosť týchto konštrukcií a podstatne znižuje nároky na ich údržbu. Dokonale totiž zabraňuje prenikaniu vody do konštrukcie mosta, chráni betón od korozívnych účinkov vody, od posypových solí, ale aj iných účinkov a činiteľov.

  • Zabraňuje vstupu rozpustných substancií do konštrukcie a chráni ju pred starnutím následkom pôsobenia uhlíka.
  • Všetky tieto nároky splňa izolačný systém aplikovaný našou spoločnosťou.
  • Na slovenských a českých diaľničných mostoch sa stal štandardom a meradlom kvality.