Izolácie spodných stavieb, proti radónu a chemické izolácie

Úlohou hydroizolácie spodnej stavby je dlhodobo zabrániť prenikaniu podpovrchovej vody do konštrukcie a vnútorných priestorov podzemných častí objektov. Hydroizolácia rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje kvalitu, využiteľnosť a životnosť stavebného diela. Správne navrhnutá a kvalitne zrealizovaná hydroizolácia je pre vodu nepriepustná – vodotesná. Návrh hydroizolácie spodnej stavby ovplyvňuje rada materiálových, konštrukčných, technologických a hydrogeologických okolností.

Hydroizolácia spodných stavieb predstavuje rizikový prvok stavby pre ich neskoršiu neprístupnosť. Z toho vyplýva požiadavka ich trvanlivosti počas životnosti stavby. Každá dotatočná oprava alebo úprava hydroizolácia je veľmi obtiažna, finančne neúmerne nákladná a nedáva záruku úspešného zásahu.

Niektoré stavby vyžadujú zabudovanie hydroizolačných fólií, ktoré zároveň odolávajú rôznym agresívnym chemickým vplyvom, alebo ropným produktom. Funkciou izolácií je zabrániť prechodu agresívnych látok do objektu, alebo zabrániť šíreniu zdraviu škodlivých a nebezpečných látok do vonkajšieho prostredia. Sú to najmä nádrže na ropné produkty, jímky, vykurovacie oleje, stavby s trvalým stykom s agresívnymi látkami ako sú rôzne soli, kyseliny a zásady. Na izoláciu takýchto stavieb sa používajú materiály na báze mPVC, HDPE, LDPE, špeciálne upravené pridaním rôznych prísad v procese výroby, ktoré materiálom dodajú potrebné vlastnosti.

Kontaktujte nás a mi Vám radi s výberom a návrhom pomôžeme a zrealizujeme Vaše predstavy.