Klampiarske konštrukcie

Klampiarske prvky sú dôležité pre bezproblémový odtok vody zo žľabov a zvodov, pri lemovaniach komínov, vikierov a iných strešných otvorov. No i ten najdokonalejší odvodňovací systém domu môže spoľahlivo fungovať iba vtedy, ak mu venujete náležitú pozornosť pri výstavbe a následnú dostatočnú údržbu.

Klampiarske prvky, materiál aj úroveň ich prevedenia znateľným spôsobom ovplyvňujú kvalitu strechy aj celej stavby, pretože oplechovanie chráni jej časti, poprípade časti fasádnych konštrukcií pred poveternostnými vplyvmi. Dokonalá funkčnosť navyše spojená so silným estetickým výrazom stavia klampiarstvo v stavebníctve do dôležitej role.

Druhy materálov:

  • pozink
  • pozink farebný
  • titán - zinok
  • meď
  • hliník farebný