Pochôdzne strechy, terasy a parkoviská

V súčasnosti strecha neplní už len funkciu ochrany pred poveternostnými vplyvmi, ale ponúka i iné možnosti širokého využitia. Dôkazom sú variabilné architektonické riešenia novodobých plochých striech, ktoré môžu byť po správnej realizácii a údržbe napríklad miestom pre oddych na tráve, či plochou pre športové ihrisko, terasou, ale aj parkoviskom. Takýto priestor,  vytvorený na plochých strechách poskytuje naozaj príjemné rozšírenie životného priestoru a je čoraz častejšie obľúbený u staviteľov a projektantov.

Pochôdzna strecha, využívaná najmä ako terasa si vyžaduje už špecifickú úpravu povrchu, odolnú proti statickému pôsobeniu, najčastejšie dlažbou, drevom alebo ochrannou vrstvou riešenou iným spôsobom. Vždy však jej nosná konštrukcia, skladba vrstiev strešného plášťa a úprava doplňujúceho súvrstvia musia zodpovedať predpokladanému druhu prevádzky. Keďže ploché strechy sú citlivejšie vzhľadom na svoje vyhotovenie, hydroizolačná vrstva musí byť vyhotovená veľmi kvalitne, aby sa vlhkosť nemohla dostať do ďalších vrstiev stropnej konštrukcie a interiérov pod ňou.

Strešné terasy sa podľa spôsobu ukladania vrchnej nášľapnej vrstvy delia na suché a mokré. Suché terasy sa kladú do štrku, na podložku alebo na terče. Pevnosť hydroizolácie musí zodpovedať zaťaženiu, ktoré vznikne pri prevádzke. Nemožno opomenúť ani špeciálnu formu jednoplášťovej strechy, a to obrátenú plochú strechu s opačným poradím tepelnoizolačnej a hydroizolačnej vrstvy strešného plášťa, ktorej predpokladom bezproblémového fungovania je kvalitná, nenasiakavá tepelná izolácia. Vrstvy sú spravidla zaťažené štrkovým násypom.

Medzi účelovo-prevádzkové ploché strechy patria aj pojazdné strechy, ktoré slúžia pre osobné autá, nákladné autá, ale aj vrtuľníky. Pri tomto type stiech je dôležité umiestnenie nášľapných vrstiev na separačné alebo dilatačné vrstvy strešného plášťa. Skladba strešného plášťa musí obsahovať vrstvu odolnú proti účinkom brzdných síl automobilov (dynamickému zaťaženiu).