Spádové dosky

Nerovnomerné namáhanie hydroizolácie stojatou vodou je predovšetkým dôsledok nesprávnej realizácie strechy – bez spádu. Aby sa znížilo priame namáhanie povlakovej krytiny, treba zabezpečiť plynulý odtok vody z povrchu hydroizolačných vrstiev do vtokov. To je predpoklad na zvýšenie bezpečnosti hydroizolácie strechy a predĺženie jej životnosti. 
Spádová vrstva je dôležitou súčasťou konštrukcie strešného plášťa. Minimálny sklon strechy by mal byť 1° smerom k odvodňovacím prvkom. 

V súčasnosti často využívaným spôsobom spádovania plochej strechy je zlúčenie spádovej vrstvy s tepelnoizolačnou pomocou spádových dosiek.

 K pôdorysu Vašej strechy Vám zhotovíme návrh spádovania a  plán kladenia spádových dosiek v ľubovoľnom % spáde. Za účelom vytvorenia úžľabia, resp. priesečníkov strešných plôch sa diagonálne vytvorí zošikmenie v spoji spádových platní, ktoré sa uložia podľa plánu kladenia. 

Výhody použitia

  •    suchý montážny proces
  •    rýchla aplikácia
  •    zvýšenie hydroizolačnej bezpečnosti
  •    zlepšenie tepelnoizolačných vlastností strechy
  •    menšie zaťaženie stropu ako pri spádovaní bet. poterom (resp. polystyrén betónom)
  •    formáty – 1000x1000mm, 1000x500mm