Tepelné izolácie

Tepelná izolácia je jednou zo základných súčastí stavby, nezaobídeme sa bez nej a jej vhodným výberom aj aplikáciou významným spôsobom ovplyvníme úroveň kvality celého objektu . Hlavnou úlohou tepelných izolácií je vytvoriť bariéru, ktorá zabráni vniknutiu či úniku tepla a to všetkými časťami stavby - teda stenami, podlahami, stropmi či strechami. Preto je tepelná izolácia dôležitou súčasťou strešného plášťa. Zaisťuje nielen dobrú tepelnú pohodu v interiéri objektu, ale má tiež významný vplyv na difúziu vodnej pary strešnou konštrukciou. Nesprávne nadimenzovaná, zle kladená alebo poškodená tepelná izolácia spôsobuje nielen zvýšené náklady na vykurovanie objektu v zimnom období, ale môže vyvolať aj hygienické závady v interiéri (napr. vznik plesní).

Tepelnoizolačná vrstva zabezpečuje požadované tepelnoizolačné parametre strechy. Minimálna hodnota tepelného odporu pre ploché strechy R = 3,2 (m2 . K)/W , normalizovaná hodnota R = 4,9 (m2 . K)/W a odporúčaná hodnota R = 6,5 (m2 . K)/W. V súčasnosti sa ako tepelnoizolačné vrstvy používajú dosky z minerálnych vlákien (niektoré druhy sa môžu použiť aj v požiarne nebezpečných priestoroch), expandovaný alebo extrudovaný polystyrén (pri konštrukciách obrátených striech), penové sklo FOAMGLAS (majú vysokú pevnosť v tlaku a sú parotesné), polyuretánová pena (PUR dosky), vákuové izolačné panely (VIP dosky) alebo prírodný materiál ako je slama, konope a celulóza.