Vegetačné (zelené) strechy

Často je jednou z kľúčových priorít architektúry orientovanej na budúcnosť aj ekologická revitalizácia plôch zastavaných budovami s čo možno najväčším množstvom zelene. Jednou z možností, ako dopĺňať ubúdajúce plochy zelene, sú vegetačné strechy. Vegetačné strechy rozdeľujeme podľa druhu zelene na extenzívne a intenzívne.

Extenzívna strešná zeleň

Zväčša ju tvorí nenáročná zeleň, ktorá sa vyvíja a regeneruje sama. Celková výška vegetačného substrátu sa pohybuje v rozpätí 60 až 150mm podľa zvoleného druhu rastlín. Extenzívnu zeleň možno použiť nielen na ploché strechy so sklonom od 2%, ale aj na šikmé strechy so sklonom až do 30°. Jej údržba je minimálna – za normálnych okolností je to 1- až 2-krát do roka. Pri tomto type vegetačnej strechy sa zaťaženie pohybuje od 90 do 200kg/m2 (mokrý substrát).

Intenzívna zeleň

Pre tento druh vegetačnej strechy je typická väčšia výška vegetačného substrátu a vyššie nároky na výber vegetácie – od trávnatých plôch cez kríky až po stromy. Výška vegetačného substrátu je zväčša viac než 300 mm. Tento typ zelene vyžaduje odbornú starostlivosť. Plošná hmotnosť vegetačného súvrstvia sa pohybuje od 200 do 500kg/m2 alebo aj viac. Vzhľadom na možnosť zadržiavania vody môže spád strechy dosahovať iba 1%.

Vegetačná strecha v prvom rade chráni strešnú konštrukciu a jej izolačné vrstvy pred účinkami ultrafialového žiarenia. Znižuje náklady na údržbu hydroizolácie, ktorej životnosť je v tomto prípade dlhšia ako na streche, ktorá nie je chránená vegetáciou.  Pre úspech takého technicky náročného diela, akým sú vegetačné strechy, je veľmi dôležité dbať na výber správnej technológie hydroizolácie, na návrh správneho zloženia vrstiev a doriešiť všetky strešné detaily. Dobrý návrh vegetačnej strechy predstavuje polovicu úspechu správneho fungovania vegetačnej strechy.

Realizácia strešnej vegetácie si vyžaduje:

  • potrebnú nosnosť strešnej konštrukcie
  • dôkladnú izoláciu
  • zabránenie prerastaniu koreňov cez hydroizolačnú vrstvu.

Strešné systémy navrhujeme na konkrétnom objekte. V prípade Vášho záujmu radi zodpovieme všetky Vaše otázky.   Kontaktujte nás a mi Vám radi s výberom a návrhom pomôžeme a zrealizujeme Vaše predstavy.